Werkzaamheden

You are here

Administratie

De vastlegging van alle financiële mutaties binnen deze onderdelen vormen de financiële administratie. Met andere woorden, het is het hart van uw administratie.

Jaarrekening

Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van uw financiële administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop.

Omzetbelasting en vennootschapsbelasting

Als ondernemer kunt u niet om de aangifte omzetbelasting heen. Het complex aan fiscale regelgeving maakt echter dat u voor deze klus specifieke kennis nodig heeft.

Stamrecht B.V.

Buurman Administratie kan u begeleiden bij de oprichting van een stamrecht BV; dit kan zijn het opmaken van overeenkomsten zoals voor de stamrechtovereenkomst, de leningsoverenkomst.

Online boekhouden

Buurman Administratie biedt u ook de mogelijkheid uw administratie bij te werken via internet. Buurman Administratie kiest o.a. voor online boekhouden via Kleisteen.

Particulieren: belastingaangifte (inkomstenbelasting)

Wij zullen uw aangifte inkomstenbelasting verwerken aan de hand van een door ons toegezonden checklist.

Particulieren: toeslagen

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag.

Salarisadministratie

Buurman Administratie verzorgt ook uw complete salarisadministratie; o.a.

Tussentijdse rapportage

Een tussentijdse rapportage is een belangrijk stuurmiddel voor je onderneming. Je kunt kiezen voor kwartaalrapportages of maandrapportages.

Begrotingen en prognoses

Voor het aanvragen van een krediet of het doen van een grote investering is vaak een begroting of prognose nodig.